Research Grant: #Safesex

KIEM #safesex grant
KIEM #safesex grant awarded together with Soa Aids Nederland

We were awarded an NWO KIEM research grant for a project called ‘‘#safesex – De effectiviteit van social media influencers als ambassadeurs van gezond seksueel gedrag’ (KI.18.032) together with Soa Aids Nederland (the Dutch STI prevention organization), we will be investigating if and how social influencers may be used to promote sexually healthy behavior. In the project, we will be conducting a content analysis of health influence vlogs in order identify the strategies that influencers use in promoting healthy behavior. The effectiveness of these strategies for sexual health promotion will then be experimentally tested. This will results in a number of best practices and recommendations that may help Soa Aids Nederland and other public health organizations in optimizing their social media campaigns.

You can find the Dutch summary of the project below:

Jaarlijks krijgen honderdduizenden Nederlanders een soa en komen er ruim 800 hiv-infecties bij1-3. De meeste soa’s worden gevonden bij jongeren tussen 18 en 25 jaar, zogenaamde ‘starters op de relatiemarkt’1. Deze doelgroep is nauwelijks meer via traditionele, offline mediakanalen te bereiken, waardoor behoefte is aan online preventiecampagnes die aansluiten bij hun belevingswereld. Om jongeren te informeren en adviseren over gezond seksueel gedrag werkt Soa Aids Nederland regelmatig samen met ‘social media influencers’. Deze jongeren, die op social media zoals YouTube en Instagram hun dagelijks leven en interesses delen met een groot publiek, geven dan in korte video’s (‘vlogs’) bijvoorbeeld tips over condoomgebruik4. Hoewel influencers op commercieel gebied grote invloed uitoefenen op merkattitudes en consumptiegedrag van jongeren, die hen geloofwaardig en benaderbaar vinden5-8, is onduidelijk of en op welke manier zij ook een effectief instrument zijn om gezond gedrag te stimuleren. Wetenschappelijke kennis op dit gebied ontbreekt. In samenwerking met Soa Aids Nederland stellen we daarom het volgende onderzoek voor:

  1. In kaart brengen van de strategieën die influencers in vlogs gebruiken om met jongeren te communiceren over gezond seksueel gedrag.
  2. Vaststellen hoe kenmerken van influencers en de door hen gebruikte communicatiestrategieën samenhangen met de waargenomen overtuigingskracht en effectiviteit van de aangeboden informatie.
  3. Ontwikkelen van een adviesinstrument met aanbevelingen voor toekomstige campagnes waarmee Soa Aids Nederland in samenwerking met influencers gezond seksueel gedrag bij jongeren kan stimuleren.

Leave a Reply